HAKKIMIZDA

KALİTE, ÇEVRE, İSG POLİTİKAMIZVİZYONUMUZ

Sektördeki tecrübemizi geliştirerek sektöründe lider şirketler arasında yer almak, ulusal ve uluslararası piyasada, saygın ve güvenilir bir marka olmak.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimiz tarafından talep edilen hizmetleri
        o  Yüksek kalitede, müşteriye değer katarak,
        o  Güvenilir işgücü ve alt yapısı ile, yerine getirerek rekabet gücümüzü arttırmak,

Hizmetlerimizde güvenilirliği ve sürekliliği sağlamak,

Uluslararası Kombine Taşımacılık Faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak.

İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ

Sunduğumuz hizmetlerde;
  • Kaliteye, Çevrenin korunmasına ve İSG’ne öncülük etmek.
  • Kaliteden, Çevrenin korunmasından ve İSG’den ödün vermeden “Öncelikle Müşteri Memnuniyeti” ni  ön plana çıkartmak.
  • Yürürlükteki ilgili tüm standartlar, kanunlar, mevzuatlar, yasal ve diğer şartlar başta olmak üzere iş ahlakı normlarına uymak.
  • Risk faktörlerini en aza indirerek işle bağlantılı kaza ve yaralanmaları önlemek.
  • Çevreyi koruyarak kirlenmesini önlemektir.

KALİTE, ÇEVRE VE İSG konularında başarıya ulaşmak için;
  • Çalışanlarımızın her seviyede yapıcı ve gönüllü katılımını sağlayacağız.
  • İlgili tüm kuruluşlar ile koordineli çalışacağız.
  • Devlet, işçi ve işveren işbirliğiyle ulusal kalkınma hedeflerine sürekli katkıda bulunacağız.

Şirket yönetimi olarak;

Vizyonumuzu, Misyonumuzu, Temel İlkelerimizi ve Değerlerimizi tüm çalışanlarca benimseyeceğimizi, yerine getireceğimizi ve sürekli geliştireceğimizi taahhüt ederiz.

EPL LOJİSTİK GRUP